Açık Rıza Metni

Sigorta Avcısı A.Ş. ile kurduğum ilişki nedeniyle paylaştığım kişisel veri,özel nitelikli kişisel veri ve finansal veri teşkil eden bilgilerimin Sigorta Avcısı A.Ş. ürün, hizmet, yenilik ve kampanyaları hakkında bilgilendirilmem, talep ettiğim/edeceğim ürün ve hizmetlere ilişkin tarafımla iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, Sigorta Avcısı A.Ş. şirketinin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb. için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.